ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: უბის წიგნაკი
[შემდგ. და წინასიტყვ. ავტ. ნინო ხოფერია ; რედ. იზა ორჯონიკიძე], საქ. გ. ლეონიძის სახ. ქართ. ლიტ. სახელმწ. მუზეუმი. თბილისი, დიოგენე, 1998. 68 გვ.

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: ...Стих-дыхание зефира... Пер. с груз. Бикентиа Турабелидзе
Ред.: Давид Гоциридзе, Марина Нахуцришвили, Кутаиси, Саркмели Сакартвелоси, 1998, 246 ст.

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Стихотворения
Пер. с груз. Г. Сулаквелидзе,  1998, 151 ст.