ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: თხზულებანი რვა ტომად
ტფილისი. 1935-1957

ტ. 1. წინასიტყვაობის ავტ.: შალვა რადიანი. სახელგამი, 1937 (ცეკავშირის სტ.).

ტ. 2. რედაქტორი: შ. რადიანი; მხატვარი: გრიგოლია და ქუთათელაძე. სახელგამი, 1935 (სახელგამის 1-ლი სტ.). 615გვ.

ტ. 3 [ლექსები და პოემა]. სახელგამი, 1940. 364გვ.

ტ. 4, ლექსები [1941-1945]. სახელგამი, 1947 (საქ. პოლიგრ. და გამ-ბის საქმეთა სამმართვ. ბეჭვდითი სიტყვის კომბინატი). 229გვ.
    
ტ. 5  [ლექსები]. სახელგამი, 1952 (საქ. სსრ მინისტ. საბჭ. არსებ. პოლიგრაფგამომც. საქმ. სამმართვ. ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი). 244გვ.

ტ. 6.  სახელგამი, 1949 (სსრ პოლიგრ. და გამომც. საქმ. სამმართვ. სტ. კომუნისტი). 380გვ.

ტ. 7.  სახელგამი, 1950 (ზარია ვოსტოკა-ს სტ.). 344გვ. 1 ფურც. პორტრ.

ტ. 8.  სახელგამი, 1957.  292გვ.