ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Стихотворения и поэмы, Пер. с груз.
Галактион Табидзе [Худ. П. А. Бальчевский]. Москва, Госхудлит, 1958, 488 ст.