ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: რჩეული
[შეადგინა ვახტანგ ჯავახაძემ]. თბილისი, საბჭ. საქართველო, 1982. 561გვ.

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ქებათა ქება ნიკორწმინდას
[ლექსი / მხატვ. ო. ჯიშკარიანი]. თბილისი, საბჭ. საქართველო, 1982. 11გვ.

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: რჩეული
[ლექსები / შესავალი წერილის ავტ.: გ. ასათიანი]. თბილისი, საბჭ. საქართველო, 1982. 564 გვ. პორტრ

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ავტოგრაფები
[ლექსები. შემდგ.: ტ. იაშვილი]. თბილისი,  საბჭ. საქართველო, 1982. 111 გვ. პორტრ.

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: რჩეული
[ლექსები, შემდგ.: ჯ. ღვინჯილია]. თბილისი, მერანი, 1982. 429 გვ.

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Луна Мтацминды
Переводы Ив. Квачахиа, Ред.: Алла Марченко, Реваз Тварадзе, Худ.: Леван Цуцкиридзе, Тбилиси, ТГУ, 1982

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Избранное
Гл. редкол. по худож. пер. и лит. взаимосвязям при Союзе писателей ГССР, Худ.: О. Кочакидзе, А. Словинский, Ю. Чикваидзе, Тбилиси, Сабч. Сакартвело, 1982. 126 ст.