ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ოქრო აჭარის ლაჟვარდში [ლექსები]
ბათუმი, საბჭ. აჭარა, 1973. -115გვ., პორტრ.

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: რჩეული [ლირიკა]
შეადგინეს გრ. აბაშიძემ და მ. ლებანიძემ ; სარედ. კოლეგია: გრ. აბაშიძე, მ. ლებანიძე, ი. ნონეშვილი და სხვ. ; ბოლოსიტყვ. გ. ასათიანისა ; ილ.: გ. ქლიბაძე]. თბილისი, საბჭ. საქართველო, 1973.  654გვ. ილ.

ავტორი: Табидзе, Галактион
სათაური: Лирика, Пер. с груз.
Галактион Табидзе [Редкол. Г. Абашидзе, Ир. Абашидзе, Б. Жгенти и др.]. Тбилиси, Мерани, 1973, 103 ст.