ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

სათაური: Мерабанъыз, достлар
[На крымско-татарском языке],
Джемаатчылыкъ эсасында тертип эткен ве ред. Р. Мурад ; Ред. И. Кириакиди, Ташкент, Адына эдебият ва саньат нешрияты, 1975, 248 ст.

ავტორი: Tabidze Galaktion
სათაური: Ten poems - ათი ლექსი, transl.
by Donald Rayfield, Tbilisi, Ganatleba, 1975, 50 p.