ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

სათაური: Песня дружбы
[Анталогия поэзии братских республик], Отв. по вып. М. Молдашева, Худож. К. Баранов, Алма-Ата, Казогиз, 1949, 452 ст.

სათაური: Достык жыры
[Одактас совет республикалары акындарынын тандамалы шыгармаларынын жыйнагы], Ред. Калижан Бекхожин, Худож. К. Баранов. Алматы, Казактын бiрiккен мемлекет баспасы, 1949,- 451 ст.