ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ლექსები. ტომი 1
[წინასიტყვ. ავტ.: ივ. გომართელი]. ტუტკუ გვარამიას გამოცემა, ქუთაისი, 1914, 21 გვ.,

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: Crane aux fleurs artistiquse
(1914-1919), MCMIX [1919] ტფილისი [1919 წ. გამოცემის სტერეოტიპული გამოც.]. ბათუმი, საბჭ. აჭარა, 1974. 179 გვ.