ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ლექსები
თბილისი, ლიტერატურა და ხელოვნება, 1967. 59გვ. (ქართ. საბჭ. პოეზიის ბიბ-კა. 50 წელი

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Стихи, Пер. с груз.
Ред. кол.: И. Абашидзе, Б. Жгенти, К. Каладзе и др. Тб., Лит. да Хеловнеба, 1967. 72 cт.