ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Кони синие, Пер. Гиорги Девдариани
Ред. Арчил Дадиани, Тбилиси, Самшобло, 1995, 63 ст.