ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 
 

ავტორი: ტ-90. ნადირაძე ნიკოლოზ
სათაური: ლექსები
„საბჭოთა მწერალი“. თბილისი, 1955. გვ. 122, 20X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-91. ნონეშვილი იოსებ
სათაური: ქარიშხლის შემდეგ
სახელგამი. თბილისი, 1949. გვ. 153, 18X13. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერით

ავტორი: ტ-92. ნაშვილები ი
სათაური: ფიქრთა კრებული
ავტორის გამოცემა. ტფილისი, 1928. გვ. 30, 17X13. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-93.
სათაური: ორთოგრაფიული ლექსიკონი
შეადგინეს ვ. თოფურიამ და ი. გიგინეიშვილმა. სახელმწიფო გამომცემლობა, სასწავლო-პედაგოგიური სექტორი. თბილისი, 1941 გვ. 206, 23X15. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-94.
სათაური: ორთოგრაფიული ლექსიკონი.
მეორე გამოცემა. შეადგინეს ვ. თოფურიამ და ი. გიგინეიშვილმა. სახელმწიფო გამომცემლობა, სასწავლო-პედაგოგიური სექტორი. თბილისი, 1946, გვ. 262, 20X15. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-95.
სათაური: ორთოგრაფიული ლექსიკონი.
მესამე გამოცემა. გიგინეიშვილი ი. თოფურია ვ. სახელმწიფო გამომცემლობა სასწავლო-პედაგოგიური სექტორი. თბილისი, 1949 გვ. 278, 20X15. მაგარი ყდა

ავტორი: ტ-96.
სათაური: ოქტომბრის ვარსკვლავი. ლექსები.
აფხაზეთის სახელგამი. სოხუმი,1947. გვ. 67, 19X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-97. ორბელიანი ვახტანგ
სათაური: ლექსები
სრული კრებული. გამომცემლობა „ქართული წიგნი“. ტფილისი, 1928. გვ. 177, 17X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-98. ორბელიანი გრიგოლ
სათაური: ლექსები
გვ. 195, 17X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-99.
სათაური: პირველი სხივი
სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ლიტერატურული წრის ალმანახი. I. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, 1950. გვ. 230, 22X15. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-100. ჟღენტი ბ.
სათაური: საქართველოს სახალხო პოეტი გალაკტიონ ტაბიძე
თბილისი, 1953. გვ. 45, 20X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-101. ტ-102. ჟღენტი ბ.
სათაური: საქართველოს სახალხო პოეტი . გალაკტიონ ტაბიძე
თბილისი, 1953. გვ. 45, 20X14. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-103. რამიშვილი მ.
სათაური: გურიის, სამეგრელოს და აჭარის ვაზის ჯიშები.
გამომცემლობა „ტექნიკა და შრომა“. თბილისი, 1948. გვ. 321, 33X24. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-104. რამიშვილი ტრ.
სათაური: დრამა და კომედია: 1. დედინაცვალი, 2. ჭკუა-მხიარული
სტამბა „სორაპანი“. ტფილისი, 1921. გვ. 38, 23X14. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-105. ტ-106. რუსთაველი შოთა
სათაური: ვეფხის ტყაოსანი
ს. კაკაბაძის რედაქტორობით. გამოკვლევა. ტექსტი. ლექსიკონი. გამოცემა მეორე. თბილისი,1926. გვ. 208, 28X19
მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-107.
სათაური: რუსულ-ქართული ლექსიკონი
არასრული საშუალო და საშუალო სკოლისთვის. შეადგინეს ვ. თოფურიამ და ს. ყაუხჩიშვილმა (დაახლოებით 12.500 სიტყვა). საქ.სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა სამეც.-პედაგოგიური სექტორი, თბილისი,1940. გვ. 381, 22X15. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-108. რაევა ს.
სათაური: მზის სხივები
საქმედგამი. თბილისი, 1950. გვ. 32, 19X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-109.
სათაური: სტალინს
საბჭოთა საქართველოს პოეტები. გამომცემლობა „საბჭოთა მწერალი“. თბილისი, 1946. გვ. 121, 30X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-110. ბაქრაძე გ. ი. (შემდგენელი)
სათაური: ი. ბ. სტალინის ბიბლიოგრაფია.
საქ. სახ. წიგნის პალატის სტამბა. თბილისი, 1940. გვ. 161, 22X15. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-111.
სათაური: საბავშვო ოპერები
სახელგამი. ტფილისი, 1927. გვ. 30, 25X17. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-112.
სათაური: საქართველოს სიძველენი, ეგვიპტელები საქართველოში და ქართველები ეგვიპტეში
შედგენილი ნიკოლოზ გამრეკელისა და მისგანვე გამოცემული. როტინიანცისა და კ. სტამბა. თბილისი, 1885. გვ. 48, 20X14. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-113.
სათაური: საქართველოს ისტორია
გვ. 276, 17X12. მაგარი ყდა.