ტ-100, ჟღენტი ბესარიონ, საქართველოს სახალხო პოეტი გალაკტიონ ტაბიძე, თბილისი, 1953 (4)