ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 
 

ავტორი: ტ-1. ანტონ I საქართველოს კათალიკოზი
სათაური: მზამეტყველება ქმნილი ანტონი I საქართველოს კათოლიკოზისაგან
გამოცემული ალექსანდრე ეპისკოპოზის საფასით და მღვდ. პ. კარბელოვის რედაქტორობით; სტამბა ე. ხელაძისა; ტფილისი, 1892; გვ. 617, 24X16; თხელი ყდა

ავტორი: ტ-2. ანტონ I
სათაური: ქართული ღრამატიკა, შედგენილი ანტონი I-ის მიერ
გამოცემული ალექსანდრე ეპისკოპოზის  საფასით, ექვთიმე ხელაძის სტამბა
ტფილისი, 1885. გვ. 298, 26X17,  მაგარი ყდა

ავტორი: ტ-3. აბრამიშვილი მიხეილ
სათაური: ძველი ქართული თეატრი (ისტორიული მიმოხილვა)
ადგილობრივი მეურნეობის სტამბა,  ქუთაისი, 1925. გვ. 25, 25X18. მაგარი ყდა

ავტორი: ტ-4. აბაშელი ს. [ალექსანდრე]
სათაური: მზის სიცილი [ლექსები]
წინასიტყვაობა ივ. გომართელისა. ყდაზე სურათი შესრულებულია ბორის
ლოპატინსკის მიერ. „თემი“-ს გამოცემა. სტამბა „სორაპანი“. თბილისი, 1913. გვ. 94, 24X17. მაგარი ყდა

ავტორი: ტ-5. აბაშელი ალექსანდრე
სათაური: ლექსები
სრული კრებული, ბესარიონ ჟღენტის
წინასიტყვაობით, სახელგამი, თბილისი, 1947,გვ. 392, 20X14. მაგარი ყდა

ავტორი: ტ-6. აბაშელი ა. [ალექსანდრე]
სათაური: ოქროს საფეხურები [ლექსები]
რედაქტორი ილო მოსაშვილი. გამომცემლობა საბჭოთა მწერალი. თბილისი, 1950. გვ. 131, 17X13.
მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-7. „ალიონი“
სათაური: კრებული - მოთხრობები, ესკიზები, ამბები
შეკრებილი ვ. გადილიას მიერ. ამხ. „ალიონი“-ს გამოცემა, 5. მსწრაფლმბეჭდავი თბილისის მეტეხის ციხისა
თფილისი, 1911.გვ. 357, 21X14. თხელი ყდა

ავტორი: ტ-8
სათაური: არსენას ლექსი
12 სურათით. მთავლიტი. სტამბა „ზარია ვოსტოკა“-სი
[თბილისი] 1929. გვ. 23, 21X15.თხელი ყდა

ავტორი: ტ-9
სათაური: ახლადშემოსული ლიტერატურის საინფორმაციო ბიულეტენი, 5
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. თბილისი, 1951 წ. მაისი. გვ. 18, 20X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-10. ამირეჯიბი შალვა
სათაური: მინანქრები
წიგნის გამომცემლობა ალ. არაბიძის და ამხ.,
თბილისი, 1920. გვ. 46, 18X13.თხელი ყდა. გალაკტიონის ჩასწორებებითა და
მინაწერებით.

ავტორი: ტ-11. აბაშიძე ირაკლი
სათაური: რჩეული
სახელგამი. თბილისი, 1954.გვ. 360, 20X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-12. აბაშიძე ირაკლი
სათაური: ლექსები
ფედერაცია. თბილისი, 1941. გვ. 143, 17X13. მაგარი ყდა. ირაკლი აბაშიძის ავტოგრაფით. გალაკტიონის კომენტარით.

ავტორი: ტ-13. აროსია ილია
სათაური: ნაპერწკლები
სახელგამი. თბილისი, 1957. გვ. 87, 19X13. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-14. ამისულაშვილი შალვა
სათაური: ლექსები
ფედერაცია. თბილისი, 1940. გვ. 61, 17X13.
თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-15. ახვლედიანი სილოვან
სათაური: ლექსები
სახელგამი. თბილისი, 1956. გვ. 59, 17X12.
თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-16. ახვლედიანი გ. [გიორგი]
სათაური: უცხო სიტყვათა ლექსიკონი
სტამბა „კომუნისტი“. თბილისი, 1933. გვ. 454, 18X12. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-17. ბაქრაძე გ. [გიორგი]
სათაური: ქართული პერიოდიკა 1819-1945, ბიბლიოგრაფია
ვ. ი. ეგნატაშვილის რედაქციით. წიგნის პალატის გამოცემა. თბილისი, 1947 გვ. 271, 29X22. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-18. ბაქრაძე დიმიტრი
სათაური: ახალი გამოკვლევა ისტორიის წინა დროებაზე და ქართველი ტომის დასაწყისზე
გამოცემული ზ. ჭიჭინაძისგან. სტამბა გრ. ჩარკვიანისა, თბილისი, 1881. გვ. 33, 17X12. მაგარი ყდა. გერმანე თალაქვაძის ავტოგრაფით.

ავტორი: ტ-19. ბარათაშვილი ნიკოლოზ
სათაური: ლექსები, ბედი ქართლისა, წერილები
სახელმწიფო სტამბა. ტფილისი, 1922. გვ. 63, 24X18. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-20. ბარდაველიძე ვ. [ვერა]
სათაური: სვანურ ხალხურ დღეობათა კალენდარი, I, ახალწლის ციკლი
პროფ. ა. შანიძის რედაქციით. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა. ტფილისი, 1939. გვ. 232, 23X17. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-21. ბოროზდინი [კორნელი]
სათაური: სამეგრელო და სვანეთი. 1854-1861 მოგონებან
თარგმნილი თ. სახოკიას მიერ. სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1934
გვ. 350, 22X15. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-22. ბერიტაშვილი ივ. [ივანე]
სათაური: მოძღვრება ადამიანის ბუნების შესახებ საქართველოში ძველი დროიდან მეთოთხმეტე საუკუნემდე
სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, 1957
გვ. 242, 22X15. მაგარი ყდა. ავტორის ავტოგრაფით.

ავტორი: ტ-23. ბერულავა ხუტა
სათაური: ზღვის სუნთქვა
აფხაზეთის სახელგამი. სოხუმი, 1948, გვ. 222, 19X14. ყდის გარეშე. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-24. ბარნოვი ვასილ
სათაური: არსენა
მონოგრაფია. სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი,
1921. გვ. 15, 19X13. თხელი ყდა. ტექსტში გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-25. ბერია ლავრენტი
სათაური: ამიერკავკასიის ბოლშევიკური ორგანიზაციების ისტორიის საკითხისათვის მოხსენება თბილისის პარტაქტივის კრებაზე 1935 წლის 21-22 ივლისს
სახელგამი, პოლიტლიტსექტორი. თბილისი, 1949. გვ. 239, 21X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-26. ბერია ლ. [ლავრენტი]
სათაური: საქ. კომპარტიის /ბ/ მორიგი ამოცანები
სახელგამი, ტფილისი, 1932. გვ. 172, 17X12. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-27. გუგუშვილი პაატა
სათაური: ქართული ჟურნალისტიკა საზოგადოებრივი აზრის ისტორიისათვის. 1
სახელგამი. თბილისი, 1941. გვ. 480, 22X15. მაგარი ყდა. გალაკტიონის ავტოგრაფით.

ავტორი: ტ-28. ზაქარია პეტრეს ძე გრიქუროვი
1841-1910. დაწერილი და გადმოცემული ზაქარია ჭიჭინაძისგან. სახელგამი. ტფილისი, 1926. გვ. 15 21X15.მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-29. გორგაძე ს. [სერგი].
სათაური: ქართული ლექსი, ლექსთწყობის გამოკვლევა
კ. კეკელიძის წინასიტყვაობით. სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი, 1930. გვ. 139, 21X15. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-30. გორგაძე ს. [სერგი]
სათაური: ქართული ლექსი, ლექსთწყობის გამოკვლევა
კ. კეკელიძის წინასიტყვაობით.  სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი, 1930, გვ. 139, 21X15. ყდის გარეშე. გალაკტიონის მინაწერებით.