ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 
 

ავტორი: ტ-31. გრიშაშვილი ი. [იოსებ]
სათაური: ძველ თეატრში
გამომცემლობა ხელოვნება. თბილისი, 1948. გვ. 140, 18X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერით.

ავტორი: ტ-32. გოეტე იოჰან ვოლფგანგ
სათაური: ლექსები
თარგმნილი სარიტონ ვარდოშვილის მიერ, საბჭოთა მწერალი, თბილისი,1946. გვ. 160, 20X13. მაგარი ყდა. ტექსტში გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-33. გიგოშვილი ვანო
სათაური: არშინ მალ-ალან, ახალი ლექსები
პოლიგრაფ. განყოფილება „პარიჟის კომუნის“ სახელ. ქ. ბათომი, 1928. გვ. 16, 18X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-34. გაბრუაშვილი დ. [დავით]
სათაური: ჩემი ქნარი. წიგნი მესამე
ძველი და ახალი რჩეული ლექსები. თფილისი, 1929. გვ. 31, 17X13. თხელი ყდა. ავტორის ავტოგრაფით. გალაკტიონის მინაწერით.

ავტორი: ტ-35. გვანცალაძე იოსებ
სათაური: (ქნარი). უკანასკნელი ყვავილი. (ლექსები)
გამოცემა „თეთრი გედისა“. თბილისი, 1920. გვ. 15, 17X11. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-36. გახოკიძე მ. ლ.
სათაური: საბჭოთა კავშირის გმირი უმცროსი, პოლიტხელი
„კომუნისტი“. თბილისი, 1942. გვ. 35, 14X10. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-37. გულიაშვილი კოლა
სათაური: სახლის პატრონი და მდგმური, თანამედროვე კომედია ერთ მოქმედებათ
ტფილისი, 1927. გვ. 16, 15X11. თხელი ყდა. ავტორის ავტოგრაფით.

ავტორი: ტ-38. გაწერელია აკაკი
სათაური: სიკვდილი ბარათაშვილისა, მოთხრობა
სახელგამი. თბილისი, 1947. გვ. 50, 13X10. თხელი ყდა. გარეკანზე გალაკტიონის მინაწერით.

ავტორი: ტ-39. გაჩეჩილაძე მ
სათაური: კალენდარი 1913 წ.
თბილისი, 1913. გვ. 288, 13X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-40.
სათაური: დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები
გამოცემული სარგის კაკაბაძის მიერ. წიგნი I. სახელგამი. ტფილისი,1921. გვ. 164, 22X16. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ–41
სათაური: დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები
გამოცემული სარგის კაკაბაძის მიერ. წიგნი I. სახელგამი. ტფილისი,1921. გვ. 164, 22X17. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-42
სათაური: დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები
გამოცემული სარგის კაკაბაძის მიერ. წიგნი I. სახელგამი. ტფილისი,1921. გვ. 164, 22X17. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-43
სათაური: დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები
გამოცემული სარგის კაკაბაძის მიერ. წიგნი II. სახელგამი. ტფილისი,1921. გვ. 180, 22X16.თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-44
სათაური: დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები
გამოცემული სარგის კაკაბაძის მიერ. წიგნი II. სახელგამი. ტფილისი,1921. გვ. 180, 22X16. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-45
სათაური: დიდება სტალინს
საბჭოთა ქვეყნის პოეტების ლექსები. საბლიტგამი თბილისი, 1952. გვ. 285, 22X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-46. გურამიშვილი დავით
სათაური: დავითიანი
თქმული გურამის-შვილის დავითისაგან. გამოცემული გიორგი ზალიკალიანისაგან, პეტრე უმიკაშვილის რედაქტორობით, ექვთიმე ხელაზის სტამბა. ტფილისი, 1881. გვ. 316, 18X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-47. დვალი ევგენი
სათაური: „ტყის კაცი“
ვანო ბუჩაშვილი, აღმოსავლეთ საქართველოს პირველი წითელი რაზმი „ტყის ძმებათ“ წოდებული 1904-5 წლებში. მეორე გამოცემა. ტფილისი,1930. გვ. 16, 17X12. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-48. ეული-ქურიძე სანდრო
სათაური: თხზულებანი (პოეზია)
საქართველოს სსსრ სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1947. გვ. 311, 20X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-49. ეული სანდრო
სათაური: ფოლადის პოეტი
სახელგამი. თბილისი,1934. გვ. 180, 20X14. თხელი ყდა. სუპერი. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-50
სათაური: ერთხმად
ლექსთა კრებული. ოქტომბრის რევოლუციის 15 წლისთავის აღსანიშნავად. სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1932. გვ. 81, 20X13. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-51. ვაჟა-ფშაველა
სათაური: ტომი პირველი. ლექსები
ალ. აბაშელის და აკაკი შანიძის რედაქციით. საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1946
გვ. 396, 22X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-52. ვაჟა ფშაველა
სათაური: ბახტრიონი
პოემა. ავტორის სურათით და ბიოგრაფიით სახელგამი. თბილისი, 1946. გვ. 78, 14X11.თხელი ყდა. ნ. ჩერქეზიშვილის ავტოგრაფით. გალაკტიონიოს მინაწერებით.

ავტორი: ტ-53. ზომლეთელი ნ. [ნოე]
სათაური: შამშოვი
პოემა. ძღვნად ამხ. კასიანს. გამოცემა ავტორისა, ტფილისი, 1925. გვ. 46, 22X15. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-54. თუმანიანი ოვანეს
სათაური: რჩეული ნაწერები
ი. გრიშაშვილის თარგმანი. ს.ს.ს.რ. სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი, 1924. გვ. 134, 24X16. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-55. თმოგველი სარგის
სათაური: დილარიანი
გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა. სტამბა „განათლება“ ტფილისი,1916. გვ.48, 19X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-56
სათაური: თანამგზავრი ზაჰესში (სახელმძღვანელო ექსკურსანტებისათვის)
ს.პ.კ.ს. კულტგანყოფილების გამოცემა. ტფილისი, 26 ივნისი, 1927წ.. გვ. 25, 18X14. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-57. თევზაძე ანდრო
სათაური: ვარსკვლავების ღიმილი
საბლიტგამი. თბილისი, 1940. გვ. 67, 19X13. მაგარი ყდა. ავტორის ავტოგრაფით.

ავტორი: ტ-58. ირეთელი პ.
სათაური: მოთხრობები
საბჭოთა მწერალი. თბილისი, 1946. გვ. 186, 21X15 მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-59. იოსელიანი ივ
სათაური: მოთხრობები
საბჭოთა მწერალი. თბილისი, 1946. გვ. 157, 19X13 მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-60. კეკელიძე კ. [კორნელი]
სათაური: ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან. II
სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, 1944. გვ. 381, 24X17. მაგარი ყდა. ავტორის ავტოგრაფით.