ტ-91. ნონეშვილი იოსებ, ქარიშხლის შემდეგ“, სახელგამი, თბილისი, 1949 (2)