ტ-108, რაევა ს., მზის სხივები, საქმედგამი, თბილისი, 1950 (1)