ტ-96, ოქტომბრის ვარსკვლავი, ლექსები, აფხაზეთის სახელგამი, სოხუმი, 1947 (3)