ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 
 

ავტორი: ტ-61
სათაური: კატალოგი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელის საზოგადოების წიგნთ-საცავისა.
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელის საზოგადოების წიგნთ-საცავისა. შედგენილი დ. კარიჭაშვილის მიერ. მსწრ.-მბეჭ. ა. ქუთათელაძისა. ტფილისი,1905. გვ. 366, 21X14. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-61. კარიჭაშვილი დ. [დავით] (შემდგენელი)
სათაური: კატალოგი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელის საზოგადოების წიგნთ-საცავისა.
მსწრ.-მბეჭ. ა. ქუთათელაძისა. ტფილისი,1905. გვ. 366, 21X14. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-62
სათაური: კატალოგი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელის საზოგადოების წიგნთ-საცავისა.
დამატება პირველი. შედგენილი დ.კარიჭაშვილის მიერ. ელექტრო-მბეჭდავი ს. მ. ლოსაბერიძისა. ტფილისი, 1911. გვ. 167, 20X14. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-63
სათაური: კურს-კონფერენცია. ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის. I ნაკვეთი
სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი, 1932. გვ. 13, 22X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-64. კობიძე დავით
სათაური: ლითონის ფრინველები. წიგნი პირველი
ტფილისი, 1924. გვ. 24, 22X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-65. კარბელაშვილი მღ. პ.
სათაური: ძველი ანჩის-ხატის ტაძარი ქ. ტფილისში ისტორიული მიმოხილვა
სტამბა „გუტენბერგი“. ტფილისი,1902. გვ. 15, 23X15. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-66. კეცხოველი ნ. [ნიკო]
სათაური: სარეველი მცენარეები და მათთან ბრძოლა
სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი,1924. გვ. 90, 22X15. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-67. კეშელავა ბონდო
სათაური: ლექსები
„საბჭოთა მწერალი“. თბილისი,1950. გვ. 73, 20X13 თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-68. კალანდაძე ანა
სათაური: ლექსები
სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი,1953. გვ. 78, 20X13. მაგარი ყდა

ავტორი: ტ-69. ივ. კერესელიძე
სათაური: 1829-1893
ტფილისი, 1902. გვ. 46, 19X13. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-70.
სათაური: ლიტერატურული ძიებანი VI
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. თბილისი,1950. გვ. 300, 24X17. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-71.
სათაური: ლიტერატურული ძიებანი, VII
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. თბილისი, 1951. გვ. 366, 25X17. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-72.
სათაური: ლიტერატურული ძიებანი, IX
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. თბილისი, 1955. გვ. 474, 26X17. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-73. ლალიონი [მამულაიშვილი არსენ]
სათაური: მოთხრობები
სახელმწიფო სტამბა, ტფილისი, 1920. გვ. 229, 23X17. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-74. ლეისტი არტურ
სათაური: საქართველოს გული. წიგნი მეორე
სახელგამი. ტფილისი, 1927. გვ. 157, 23X15. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-75. ლამბერტი არქანჯელო
სათაური: სამეგრელოს აღწერა
თარგმანი ალექსანდრე ჭყონიასი, ლევან ასათიანის წინასიტყვაობით, რედაქციით და შენიშვნებით. სახელმწიფო სტამბა. თბილისი, 1938. გვ. 204, 23X175. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-76. ლებანიძე მურმან
სათაური: ლექსები
საბლიტგამი. თბილისი, 1950. გვ. 99, 22X14. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-77. ლოლუა არეთა
სათაური: მოგონებები
ხელოვნება. თბილისი, 1954. გვ. 154, 20X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-78
სათაური: ლათინურ-ქართული ლექსიკონი
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთათვის, შედგენილი ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. საქმედგამომცემლობა. თბილისი, 1940. გვ. 425, 14X11. მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-79. მირცხულავა მაშაშვილი ალიო
სათაური: ლექსები და პოემები. ერთტომეულ
სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1953. გვ. 655, 23X15. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-80. მირცხულავა მაშაშვილი ალიო
სათაური: რჩეული
სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1952. გვ. 379, 17X11. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-81. მაშაშვილი ალიო
სათაური: მე და ბარათაშვილი
მეათე ჯგუფისთვის სახელმძღვანელოდ. სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი, 1939. გვ. 29, 17X12
მაგარი ყდა.

ავტორი: ტ-82. მიქაბერიძე ალ
სათაური: ოდისეა
სახელგამი. ტფილისი, 1937. გვ. 227, 23X15. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-83. მალაზონია ნესტორ
სათაური: ლექსები და პოემები
სახელმწიფო გამომცემლობა ბათუმი,1953. გვ. 241, 21X14. მაგარი ყდა. ავტორის ავტოგრაფით.

ავტორი: ტ-84. მაჭავარიანი ლადო
სათაური: სარკოფაგები
წიგნი პირველი. სტამბა სამხედრო კომისარიატისა. ტფილისი, 1924. გვ. 29. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-85. მეგრელიძე ი
სათაური: სტალინირისა და ზემო ნიკოლოზის სიძველეები
სამხრეთ ოსეთის სახელგამი. სტალინირი, 1952. გვ. 319, 20X15. თხელი ყდა. ავტორის ავტოგრაფით.

ავტორი: ტ-86. მაილიანი ი. ი.
სათაური: სტალინის თხზულებათა მეცხრე ტომი
თბილისში წაკითხული საჯარო ლექციის სტენოგრამა. თბილისი, 1951. გვ. 36, 20X14. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-87. მგელაძე ა.
სათაური: ახალი ამოცანების დონეზე ავიყვანოთ საქართველოს კომკავშირის მუშაობა
სიტყვა საქართველოს კომკავშირის XIX ყრილობაზე. გამომცემლობა „კომუნისტი“. თბილისი, 1952. გვ. 67, 20X13. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-88.
სათაური: მხატვრული ლიტერატურა. კლასგარეშე საკითხავი წიგნი არაქართული სკოლების V-VIII კლასებისათვის.
აფხაზეთის სახელგამი. სოხუმი, 1948. გვ. 173, 19X13. თხელი ყდა.

ავტორი: ტ-89. მიწიშვილი ნიკოლო
სათაური: გარდაცვალება
პოემა. გამომცემლობა ახალი საქართველო. პარიზი/ტფილისი, 1926. გვ. 30, 17X13. თხელი ყდა. ნიკოლო მიწიშვილის ავტოგრაფით.