1956

7 თებერვალი

გალაკტიონმა დაასრულა მუშაობა პოემაზე „მშვიდობის წიგნი“.