1927

აპრილი

დაარსდა ლიტერატურული გაერთიანება „არიფიონი“, რომლის წევრები იყვნენ: გალაკტიონ ტაბიძე, მიხეილ ჯავახიშვილი, შალვა დადიანი, კონსტანტინე კაპანელი, ლევან მეტრეველი, ილო მოსაშვილი, დავით სულიაშვილი, პეტრე ქავთარაძე, იოსებ ტატიშვილი, პეტრე ქავთარაძე, ლეო ქიაჩელი, გერონტი ქიქოძე, სანდრო შანშიაშვილი, კონსტანტინე ჭიჭინაძე, მიხეილ ჯავახიშვილი. 1928 წელს გამოსცეს ალმანახი „არიფიონი“. გალაკტიონს არაფერი დაუბეჭდავს ალმანახში.