შუალედი - დან - მდე
 
 


მიხეილ ჯავახიშვილს


ასლი დეპეშისა.
ხუთშაბათი, 14 აპრილი.
ტფილისი, ვერის დაღმართი, #21, მიხეილ ჯავახიშვილს.

მხურვალე სალამი. ვარ თქვენთან. მოაწერეთ ჩემს მაგიერ. მალე ჩამოვალ.

გალაკტიონ

[1927]