1924

თებერვალი

გამოიცა „აკადემიური ასოციაციის“ ჟურნალი „კავკასიონი“ (#1-2), რომლის სარედაქციო კოლეგიაში შედიოდა გალაკტიონი.