1922

31 იანვარი

გალაკტიონი თხოვნით მიმართავს სრულიად საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმს, დაეხმარონ ლექსების მესამე კრებულის გამოცემაში.