1922

13 იანვარი

საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმის სხდომაზე გამოიტანეს დადგენილება, იოსებ გრიშაშვილსა და გალაკტიონ ტაბიძეს 23 იანვრამდე დაეცალათ მწერალთა სასახლეში დაკავებული ოთახები.