ტ-79, მირცხულავა-მაშაშვილი ალიო, ლექსები და პოემები, სახელმწიფო გამომცემლობა, 1953 (3)