ტ-70. ლიტერატურული ძიებანი, VI საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1950 (37)