პოლიო ირეთელი მოთხრობები საბჭოთა მწერალი თბილისი 1946 (2)