ტ-49. ეული სანდრო, ფოლადის პოეტი, თბილისი, 1934 (1)