ტ-38. გაწერელია აკაკი, სიკვდილი ბარათაშვილისა, სახელგამი, თბილისი, 1947 (2)