შუალედი - დან - მდე
 
 


მიხაილ ლერმონტოვ


* * *

პიტალო თხემზე ანაფრენი მსუბუქ ნიავით,
მსუბუქ ნიავით ცოდვილ მიწას დაშორებული
იდგა ბედისა მომდურავი კაცთა სიავით,
კაცთა სიავით გულნატკენი, დაღონებული.