შუალედი - დან - მდე
 
 


პოლ ვერლენ


* * * 

როგორ აწვალებთ, როგორ ადნობთ საბრალო გულებს.
მე თქვენს მუხლებთან მოვიკლავ თავს.. დავიხსნი წყლულებს.
რომ შეგადარო გირკანიის ძუ ვეფხვის ზვავი...
არა... შენ მასთან შედარებით ხარ მშვიდი კრავი.

მკაცრო კლიმენა.. აი ხმალი სწრაფი სისინით.
სციპიონისა და კიროსის ხელში ისინი -
ჰკლავდენ, მუსრავდენ.

1925