შუალედი - დან - მდე
 
 


ტაბიძე აბესალომ - გალაკტიონს - 26


გალაქტიონ!

მშვიდობით!
იცოდე, ერთ კვირაში რაიმე კარგი ლექსი „კომუნისტში“ უნდა იქნეს... გახსოვდეს 1938 წ.
არ დაგავიწყდეს Управление. Зак. Желез. дор. – Доршкола. ხვალ გამოელაპარაკე და კარგად მოაწყვე საქმე. კმაყოფილი მივდივარ – რომ ცოტას მაინც აქცევ შენ თავს ყურადღებას. წერილი ასე მომწერე: Самтредиа. ბერიას ქუჩა №54. პროკლე ტაბიძე.

13/II-1937