შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ეს - ვალიას, ეს თედორეს...


ეს - ვალიას, ეს თედორეს,
ეს ტარიელს, ეს კი მოსეს.
ჯერ ვითვლებით ქართველებად,
თუ არ გაგვაესკიმოსეს!

[1957]