შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * განა ლექსს სიკვდილი...


განა ლექსს სიკვდილი
დასძლევს? პირიქით!
ცა, მიწა სავსეა
მარადი ლირიკით.

ალვის ხე, მუხა თუ
„ლარიქს სიბირიკა“ -
ეს არის ლირიკა
და მხოლოდ ლირიკა.

[1957 წლის 14 აგვისტომდე]