შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ამ შემოდგომის გზათა სიავით...


ამ შემოდგომის გზათა სიავით
ხევში მიმოქრის ნელი ნიავი, -
ნიავი ფიქრთა ათასი ნავით.

მე მინდა მივცე ნუგეში ნიავს:
ნუ გეშინია! ნუ გეშინია!
ეს მხოლოდ დროის მქროლი ჟინია.

ულტრაიისფერ სხივით ლაგდება
დღე. გაზაფხულიც მალე დადგება.
ბაკურიანიც გამოგვადგება!

ნიავმა ამ თქმით ბევრი იცინა,
ტყეში შეიჭრა და მიიძინა.

[1957 წლის 14 აგვისტომდე]