შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ტყე იყო ხევამდი...


ტყე იყო ხევამდი,
ვარაზის კიდემდი,
სადაც აღმართულა
უნივერსიტეტი.

ტყე იყო ხევამდე,
თურმე, დაბურული -
სადაც შეხვედრა გვაქვს
ლიტერატურული.

რაც კი ტყეებია,
რაც კი სახლებია,
ძვირფას მშენებლობას
განუახლებია.

წინ, წინ, მეგობრებო!
ტყე იყო ძველობის,
აღვმართოთ ტყეები
ახალმშენებლობის.
         
1957 წლის 1 მაისი