შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ირაკლის, გოგლას და სერგის...


ირაკლის, გოგლას და სერგის
გარდა აქ, ჩემო ძამია,
აჩქარებითა სოფელი
არავის მოუჭამია!