შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ოცდა თხუთმეტი წლის აღმნიშვნელი...


ოცდა თხუთმეტი წლის აღმნიშვნელი
ჩვენის კავშირის ყველა კალმებით,
ნინოს დატვირთულს მოგონებებით
სულით და გულით მივესალმებით!

1955