შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * აქ ნისლი ბეჯითად...


აქ ნისლი ბეჯითად
გადასერილია:
როცა დასაბეჭდათ
ხელმოწერილია -
უმტკიცეს ბეჭედათ
სიტყვა გაითალოს,
წიგნიც დაბეჭდილად
უნდა ჩაითვალოს,
თუ სურს გამოკვლევა,
დაჯდეს და ითვალოს..
წიგნი დაბეჭდილად
უნდა ჩაითვალოს!

1955 წელი