შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ბერია ხვრელს შეძვრა...


ბერია ხვრელს შეძვრა -
მაგრამ მის კუდების
ქნევითა ჩვენ, ბავშებს
სული გვეხუთების.

ჩვენვე ჩვენი თავი
აღარ გვეყუდნების.
სული გვეხუთების,
სუნთქვა გვეხუთების!

მაშ, ძირს მფლობელობა
კაენ-იუდების,
ქნევა და თარეში
ბერიას კუდების!

15 დეკემბერი, 1955