შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * მათ საფლავებს ვინმე ქვეყნად...


მათ საფლავებს ვინმე ქვეყნად
თუ იპოვნის ნეტა?
მაგრამ მაინც უცდის დედა,
ო, ქართველო, დედა...

ქალს პატარა დაჰყავს ხელით,
ბავშვი ზრუნვით ზრდილი,
მომავალის დიდის სახე -
შვილის-შვილის-შვილი.

1955