შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *გულით ვგრძნობ ყოველ...


გულით ვგრძნობ ყოველ
    მდიდარ სალაროს,
ვხედავ ასპარეზს
    სასპასალაროს,
იგი რას მომცემს
    ან რას დამაკლებს,
რა გაგვაჩნია,
    რომ გვაზარალოს.

1955 წლის 20 ივნისი