შუალედი - დან - მდე
 
 


გათენდა ცხრაას ორმოცდაექვსი


გათენდა ცხრაას ორმოცდაექვსი,
ახალი წელი. ახალი წუთი.
დავათარიღე ახალი ლექსი
შეცდომით: წელი ორმოცდახუთი.

ეს ინერცია როდია მხოლოდ:
ჯერ არნახული ამბების მთქმელი,
მატიანეში შევა სიმბოლოდ
ზღვასავით, რისხვით მქუხარე წელი.

[1946 წლის 1 იანვარი]