შუალედი - დან - მდე
 
 


ჩერჩილს რომ „ე“ გამოაკლო


ჩერჩილი ენით ხმაურობს,
მოაკელ „ენი“ ფრთამალი,
ჩრჩილი დარჩება და მისი
ნაფტალინია წამალი.

[1945-1947]