შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * მე შენი წიგნი შემხვდა...


(ჩერნიავსკის)

მე შენი წიგნი შემხვდა შემთხვევით -
ქარიშხლის შემდეგ - ასე დაღალულს,
აქ მოგონებას წმინდას ვემთხვევით,
ვით მკერდს წამების სისხლით დაღარულს.

საშველი ქვეყნად აღარ ყოფილა,
არარსებობად შთანთქმულან რიგნი -
უკმაყოფილო და კმაყოფილი.

რა დარჩა? ფერფლი, ცა და ეს წიგნი...

1945 წლის 23 მაისი, ოთხშაბათი