შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * მე ვინახულებ...


მე ვინახულებ
სულ მალე სევანს,
მოვისმენ ახალ
ლექსთა შადრევანს
და მშრომელთ კავშირს,
მგოსანთა ძმობას
ვეტყვი მადლობას,
გულწრფელ მადლობას.
               
1943 წლის 31 ოქტომბერი