შუალედი - დან - მდე
 
 


თრთის დასავლეთი, აწითლებს ზღვას


თრთის დასავლეთი, აწითლებს ზღვას
    ზეცის კაშკაში.
ზეცის კაშკაშში არეულა
    უცხო ხაშხაში.
თანდათან ციდან ძირს ეშვება
    ღამე სამხრეთის,
ნელი მიბნედით გადივლის ზღვას
    და მთებში შედის.
- ღამე მშვიდობის, - ამბობს ქალი.
    ცა მოწამეა.
- ღამე მშვიდობის, მაგრამ განა
    ეხლა ღამეა?
რამ დააღამა?! გულში დილა
    გათენდა გრძნობის.
დილა მშვიდობის! შენ კი ამბობ:
    ღამე მშვიდობის.
                
[1941-1945]