შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * რა მშვენიერია ცა საქართველოსი...


რა მშვენიერია ცა საქართველოსი,
საბჭოთა ტყე-ველი, ზღვა!
ასეთი წარმტაცი, ასეთი ლამაზი
ვერ ნახოთ თქვენ მხარე სხვა...

ჩემო სამშობლოვ, ველად გაშლილო,
ვუმღერ შენს დიად მზეს -
გმირთ ვაჟკაცობას, ახალგაზრდობას,
უძლეველსა და მხნეს!

[1941]