შუალედი - დან - მდე
 
 


რკინის ჯაჭვით


ნათქვამია, ყოფნის გემზე,
რომ მოსკდება წვიმა-ქარი,
რკინის ჯაჭვით გულს მიიბას
მეგობარმა მეგობარი.

სხვანაირ დროს მწარედ ჩაგრავს
ზოგს სიცივე, ზოგს ობლობა;
ზოგის მეგობრობას სჯობნის -
ღვთაებრივი მეზობლობა.

ცხოვრებაში ყველას კარგი
აქვს რაიმე სახსოვარი,
ზოგს ყვავილი უდევს წიგნში,
ზოგს ფერადი ნაქსოვარი.

მეც წიგნს გიძღვნით, ვინაიდან
რაც კი მახსოვს ეს სოფელი,
არ მინახავს თქვენისთანა
გულკეთილი მეზობელი.
          
 [1941-1945]