შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * რად მინდა მთვარე...


რად მინდა მთვარე, შვაღამის გედი,
რად მინდა ზღვასთან დარგული პალმა.
უბედურება ყველაზე მეტი
გადაიტანა ქართველმა ქალმა.

[1941]